Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

De overheden van ons land zijn opgetogen over 5G. Er wordt volop gedroomd van nieuwe toepassingen. De licentieverkoop zal miljarden opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Er is echter een keerzijde. Een keerzijde die toegedekt blijft. In deze episode zetten we die keerzijde in de kijker. Gezondheid: In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees […]

Episode 7: Tien tips die je geen geld kosten

TIP 1: Vermijd Wifi signalen. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Schakel de homespot functie uit. Een modem of router zendt voortdurend gepulste Wifi signalen uit. Deze veroorzaken een stressrespons en kunnen je slaap verstoren. Zet dit soort signalen uit wanneer dat kan. Doe dit in ieder geval wanneer je rust of slaapt. Werk bij voorkeur met een bekabelde verbinding. […]

Episode 6: Waarom een smartphone in je broekzak dragen geen goed idee is

Elke dag stoppen miljoenen mensen hun smartphone in de broekzak. Voor veel mensen is het dagelijkse kost. Die routine schaadt echter je gezondheid. Vandaag verplicht de overheid fabrikanten om aan elke smartphone een SAR waarde toe te kennen. Die waarde staat voor Specific Absorption Rate. Het geeft aan hoeveel straling een specifiek toestel genereert, straling die ons lichaam tijdens het […]

Episode 5: Waarom het vooral ‘s nachts belangrijk is om stralingsvrij te blijven

Elektrische apparaten maken reeds decennia lang deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken ook allemaal graag het internet. Het is handig en er zijn veel toepassingen.  Die technologische evolutie heeft echter een keerzijde. Het verstoort onze innerlijke rust en het biologisch evenwicht. Daarom is noodzakelijk om rust in te bouwen, vooral ‘s nachts. Elke dag weer worden we aan […]

Episode 4: Hoe de stralingsbelasting met een factor miljoen tot miljard verhoogde

Miljoenen jaren lang was er op aarde nauwelijks verandering in het stralingspatroon. Het leven ijkte zich stapsgewijs op de natuurlijk fluctuerende straling van de aarde en het heelal. De laatste 150 jaar heeft mensgemaakte, kunstmatige straling dat evenwicht  grondig verstoord. In deze aflevering geven we een overzicht van wat er gebeurde en waarom dat een probleem is. We schrijven 1846. […]

Episode 4: Comment l’exposition aux champs éléctromagnétiques a été multipliée d’un million à un milliard.

Episode 4: Comment l’exposition aux champs éléctromagnétiques a été multipliée d’un million à un milliard.

Pendant des millions d’années, le niveau de rayonnement sur la Terre n’a pratiquement pas changé. La vie s’est calibrée progressivement sur le rayonnement naturellement fluctuant de la Terre et de l’univers. Au cours des 150 dernières années, les rayonnements artificiels créés par l’homme ont profondément perturbé cet équilibre. Nous  décrirons cette période de la révolution industrielle où le monde est […]

Episode 3: Les normes – qui les détermine? Et quel est leur niveau?

Episode 3: Les normes – qui les détermine? Et quel est leur niveau?

Normes d’exposition des ondes électromagnétiques: Qui les fixe et quel est leur niveau ? Les Gouvernements, organismes consultatifs, scientifiques parlent tous de normes. Mais qui fixe ces normes? Et les experts sont-ils indépendants et neutres? Dans la structure complexe de la Belgique, plusieurs autorités sont responsables de la fixation de l’exposition aux ondes électromagnétiques. L’IBPT détermine les plages de  fréquences […]

Episode 2: Rechauffement thermique ou dommage biologique

Episode 2: Rechauffement thermique ou dommage biologique

Réchauffement thermique ou dommages biologiques – Un débat scientifique aux conséquences majeures. Les scientifiques ne sont pas d’accord sur la manière dont les rayonnements électromagnétiques causent des dommages. Les normes actuelles reposent sur la croyance que les rayonnements non-ionisants ne causent des dommages que s’ils chauffent nos tissus. Selon ce point de vue, avec les normes actuelles, nous ne devons pas […]

Teaser: La radiation dans notre environnement de vie

La radiation dans notre environnement de vie – Une série de huit épisodes: Nous vivons dans une société où tout va très vite. Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où les révolutions technologiques se succèdent rapidement. C’est particulièrement vrai pour les technologies sans fil. Une génération de smartphones vient à peine de sortir que la suivante est déjà en route. […]

Episode 3: Stralingsnormen. Wie bepaalt ze en hoe hoog zijn ze?

Stralingsnormen: Wie bepaalt ze en hoe hoog zijn ze?  Overheden, adviesorganen, wetenschappers. Allemaal spreken ze over normen. Maar wie bepaalt die normen? En zijn de experten belangeloos en neutraal? In de complexe structuur van België zijn meerdere instanties verantwoordelijk voor het vastleggen van stralingsnormen.  Het BIPT bepaalt welke frequenties voor welke toepassingen worden opengesteld De Hoge Gezondheidsraad geeft advies over […]