Episode 8: Considérations sur la 5G

Episode 8: Considérations sur la 5G

5G – L’économie au détriment de la santé et du bien-être ?   Le déploiement de la 5G se fait à un rythme rapide. De plus en plus de personnes se posent des questions à ce sujet. Et à juste titre. Jetons un regard critique sur la 5G.   Les gouvernements de notre pays sont enthousiasmés par la 5G. De […]

Episode 7: 10 conseils qui ne coûtent pas d’argent

Episode 7: 10 conseils qui ne coûtent pas d’argent

CONSEIL 1: évitez les signaux Wi-Fi. Éteignez le Wi-Fi la nuit. Désactivez la fonction homespot. Un modem ou un routeur émet en permanence des signaux Wi-Fi pulsés. Ceux-ci déclenchent une réaction de stress et peuvent perturber votre sommeil. Désactivez ces types de signaux lorsque vous le pouvez. Dans tous les cas, faites-le lorsque vous vous reposez ou dormez. Travaillez de […]

Episode 6: Pourquoi un smartphone dans la poche n’est pas une bonne idee

Episode 6: Pourquoi un smartphone dans la poche n’est pas une bonne idee

Chaque jour, des millions de personnes mettent leur smartphone dans leur poche. Pour beaucoup de gens, c’est la vie de tous les jours. Cependant, cette routine nuit à votre santé. Dans cet épisode, nous vous expliquons pourquoi. Aujourd’hui, le gouvernement oblige les fabricants à attribuer une valeur SAR à chaque smartphone. Cette valeur correspond au taux d’absorption spécifique. Il indique […]

Episode 5: Pourquoi c’est particulièrement important la nuit de rester sans radiation

Episode 5: Pourquoi c’est particulièrement important la nuit de rester sans radiation

Les appareils électriques font partie de notre quotidien depuis des décennies. Nous aimons tous utiliser l’Internet. C’est pratique et les utilisations sont multiples. Cependant, cette évolution technologique a un revers. Elle perturbe notre paix intérieure et notre équilibre biologique. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir du repos, surtout la nuit. Chaque jour, nous sommes exposés à des influences néfastes […]

Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

De overheden van ons land zijn opgetogen over 5G. Er wordt volop gedroomd van nieuwe toepassingen. De licentieverkoop zal miljarden opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Er is echter een keerzijde. Een keerzijde die toegedekt blijft. In deze episode zetten we die keerzijde in de kijker. Gezondheid:In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees Parlement- […]

Episode 7: Tien tips die je geen geld kosten

TIP 1: Vermijd Wifi signalen. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Schakel de homespot functie uit. Een modem of router zendt voortdurend gepulste Wifi signalen uit. Deze veroorzaken een stressrespons en kunnen je slaap verstoren. Zet dit soort signalen uit wanneer dat kan. Doe dit in ieder geval wanneer je rust of slaapt. Werk bij voorkeur met een bekabelde verbinding. […]

Episode 6: Waarom een smartphone in je broekzak dragen geen goed idee is

Elke dag stoppen miljoenen mensen hun smartphone in de broekzak. Voor veel mensen is het dagelijkse kost. Die routine schaadt echter je gezondheid. Vandaag verplicht de overheid fabrikanten om aan elke smartphone een SAR waarde toe te kennen. Die waarde staat voor Specific Absorption Rate. Het geeft aan hoeveel straling een specifiek toestel genereert, straling die ons lichaam tijdens het […]

Episode 5: Waarom het vooral ’s nachts belangrijk is om stralingsvrij te blijven

Elektrische apparaten maken reeds decennia lang deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken ook allemaal graag het internet. Het is handig en er zijn veel toepassingen.  Die technologische evolutie heeft echter een keerzijde. Het verstoort onze innerlijke rust en het biologisch evenwicht. Daarom is noodzakelijk om rust in te bouwen, vooral ‘s nachts. Elke dag weer worden we aan […]

Episode 4: Hoe de stralingsbelasting met een factor miljoen tot miljard verhoogde

Miljoenen jaren lang was er op aarde nauwelijks verandering in het stralingspatroon. Het leven ijkte zich stapsgewijs op de natuurlijk fluctuerende straling van de aarde en het heelal. De laatste 150 jaar heeft mensgemaakte, kunstmatige straling dat evenwicht  grondig verstoord. In deze aflevering geven we een overzicht van wat er gebeurde en waarom dat een probleem is. We schrijven 1846. […]

Episode 4: Comment l’exposition aux champs éléctromagnétiques a été multipliée d’un million à un milliard.

Episode 4: Comment l’exposition aux champs éléctromagnétiques a été multipliée d’un million à un milliard.

Pendant des millions d’années, le niveau de rayonnement sur la Terre n’a pratiquement pas changé. La vie s’est calibrée progressivement sur le rayonnement naturellement fluctuant de la Terre et de l’univers. Au cours des 150 dernières années, les rayonnements artificiels créés par l’homme ont profondément perturbé cet équilibre. Nous  décrirons cette période de la révolution industrielle où le monde est […]