Wie zijn wij?

Wij zijn burgers. Kritische burgers. Geïnformeerde burgers.

Burgers die het overheidsbeleid onder de loep nemen, in het tegenlicht houden.

De huidige grenswaarden van de overheid inzake draadloze technologie kan die toets niet doorstaan. De toets van onafhankelijke, collegiaal getoetste wetenschap.

Het overheidsbeleid baseert zich voornamelijk op adviezen van het ICNIRP die dateren van de jaren ’90. Die adviezen houden geen rekening met het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht inzake de biologische effecten van draadloze technologie. Enkel een kortstondige blootstelling van 6 minuten van een kunststoffen mensenhoofd worden in rekening gebracht.

Dat soort onderzoek strookt niet met onze biologische aard en het veelvuldig gebruik van draadloze technologie.

Eerder dan ons daadwerkelijk te beschermen, geeft de overheid vrije baan aan een miljardenindustrie die het niet begrepen heeft op wat haar spullen doen met mens, plant, dier en het milieu. Het intense stralingsdeken dat ons land vandaag de dag bedekt, doodt de bijen, vernielt de biodiversiteit, verstoort het DNA en doorbreekt de bloed-hersenbarrière. Belangenconflicten loeren voortdurend om de hoek.

Dat is onaanvaardbaar.

Daarom trekt Save Belgium naar de rechter. Om de overheid te dwingen stralingsnormen uit te werken die veiliger zijn voor de mens en voor de natuur.