Welkom op onze webstek

Save Belgium is begin 2020 ontstaan naar aanleiding van de plotse uitrol van 5G-light door Proximus. Wat ons samenbracht, was de verontwaardiging dat het bedrijf midden in de corona lock-down een nieuwe en niet door onafhankelijke wetenschappers geteste technologie losliet op mens en maatschappij. En dat zonder het minste protest van de overheid.

Uit het spontane protest van brede lagen van de bevolking over een uitrol die zowel onwettig was als ondemocratisch, is Save Belgium gegroeid. Save Belgium wil structuur brengen in de samenwerking en de acties van iedereen in ons land die geen 5G wil en streeft naar een stralingsarme leefomgeving.

Save Belgium gaat echter over veel meer dan 5G. Zij ijvert voor een land waarin ouders zelf beslissen over de vaccins die aan hun kinderen gegeven worden. Een land waarin mensen gezond kunnen eten en leven. Voor zichzelf kunnen uitmaken wat het beste voor hen is. In welke leefomgeving ze willen wonen. Een land waar mensen wonen die zich steeds meer bewust worden van de schoonheid en de grootsheid van hun verantwoordelijkheid op onze aarde.

Geconfronteerd met overheden die niet op een gepaste manier om lijken te gaan met mens, aarde en dier, komt Save Belgium daarom op voor een ander land. Een land waar burgers centraal staan. Waar bewuste mensen voor zichzelf kunnen beslissen. Een land waarvan de overheid ten dienste staat van de burgers en niet omgekeerd.

Save Belgium heet je welkom in het België van de toekomst. Een België met meer vrijheid voor mensen om te zijn wie ze willen. Een België met een oog voor aarde, plant, dier en mens.

Een België waarvan we kunnen zeggen: het is óns land want we voelen er ons in thuis.