Steun ons / Soutenez-nous / Support us

Steun ons

Wil je ons steunen? Dat kan!
Je kan een donatie doen of meedoen met onze teams.

Donatie

We kunnen je steun gebruiken voor de ondersteuning van onze organisatie (bijvoorbeeld promotiemateriaal, …).

Je kan een vrije donatie doen op rekening BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.

Elke bijdrage is welkom!

U kan ook onderstaande knop gebruiken om…

…via Payconiq te doneren.

…via PayPal éénmalig of terugkerend te doneren.


Crowdfunding

Lees hieronder alles wat we willen verwezelijken met onze rechtszaak Straling. Tot op heden hebben we reeds een mooi bedrag mogen ontvangen. Dank u wel aan onze sponsors! Wij kunnen nog steeds steun gebruiken… een rechtszaak kost namelijk handen vol geld.

U kan storten op deze rekening: BE67 9733 9096 3887 – BIC: ARSPBE22.

Meer info m.b.t. onze Stralings rechtszaak: https://savebelgium.be/rechtszaak-straling-update/

 


Neem deel aan onze acties

Wil je graag bijdragen aan onze werkzaamheden? Schrijf je dan in via het onderstaande online formulier.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Soutenez-nous

Vous souhaitez nous soutenir ? Qui peut!
Vous pouvez faire un don ou rejoindre nos équipes.

Don

Nous pouvons utiliser votre soutien pour soutenir notre organisation (par exemple, matériel promotionnel, …).

Vous pouvez faire un don gratuit sur le compte BE45 9733 9096 4089 – BIC : ARSPBE22.

Toute contribution est la bienvenue !

Vous pouvez également utiliser le bouton ci-dessous pour…

…de faire un don via Payconiq.

…un don unique ou récurrent via PayPal.

Financement participatif

Lisez ci-dessous tout ce que nous voulons accomplir avec notre action en justice contre les radiations. A ce jour nous avons déjà reçu une belle somme. Merci à nos sponsors! On peut toujours utiliser l’aide… un procès coûte très cher.

Vous pouvez déposer sur ce compte : BE67 9733 9096 3887 – BIC : ARSPBE22.

Regardez notre série de vidéos concernant notre poursuite contre les radiations: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeZjmBL_4__RZzhoNW0IyfO1zSsY-7w-h

Support us

Do you want to support us? Which can!
You can make a donation or join our teams.

Donation

We can use your support to support our organization (e.g. promotional material, …).

You can make a free donation to account BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.

Any contribution is welcome!

You can also use the button below to…

…to donate via Payconiq.

…to make a one-time or recurring donation via PayPal.

Crowdfunding

Read below everything we want to achieve with our Radiation lawsuit. To date we have already received a nice amount. Thank you to our sponsors! We can still use support… a lawsuit costs a lot of money.

You can deposit into this account: BE67 9733 9096 3887 – BIC: ARSPBE22.

Watch our video series regarding our Radiation lawsuit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeZjmBL_4__SXocOvIitescQY9VbdZgzg