Rechtszaak Straling: update

Aan alle sympathisanten en alle mensen die ons ondersteunen via de crowdfunding: wij willen jullie van harte bedanken voor de financiële steun!

Hieronder volgt een overzicht van de toestand op 1 september 2021 inzake de rechtszaak die BBSB (Bewuste Burgers en Save Belgium) heeft aangespannen.

 • Op datum van 20 april 2021 werd het dossier officieel ingediend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel.
  In de dagvaarding worden het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedagvaard. Als verzoeker vragen wij aan de rechter dat het voorzorgsprincipe wordt toegepast en dat aan beide gewesten wordt opgelegd om de stralingsnormen te beperken tot 0,6V/m. De huidige ICNIRP normen, die dateren van 1998, zijn immers achterhaald, gezien tal van wetenschappelijke studies intussen aantonen dat er wel degelijk mogelijke schade kan optreden bij mens, dier en natuur.
 • Begin juli heeft de rechtbank volgende conclusietermijnen bepaald:
  • Voor het Vlaamse Gewest: 01.09.2021
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02.11.2021
  • Voor BBSB e.a. : 03.01.2022
  • Voor het Vlaamse Gewest: 01.03.2022
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02.05.2022
  • Voor BBSB e.a. : 01.09.2022
  • Voor het Vlaamse Gewest: 03.10.2022
  • Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02.11.2022
 • De zaak wordt gepleit op de zitting van 3de kamer op 12 december 2022.

Op datum van 31 augustus hebben we via onze advocaat reeds een eerste verweer van het Vlaamse Gewest ontvangen. Dat document wordt nu bestudeerd.

Het wordt een lang en intensief proces. Samen met onze advocaat blijven wij ons inspannen in het belang van de burgers en voor een betere gezondheid en een gezondere wereld. 

Wij doen dit door:

 • De nodige informatie te verspreiden d.m.v. informatiecampagnes in diverse media
 • Wetenschappelijke studies te bestuderen
 • Verbinden met andere organisaties in België

Uw financiële steun blijft dan ook belangrijk nu en in de toekomst. 

Steun ons – Save Belgium

Wij houden u via deze weg op de hoogte.

www.savebelgium.be

www.bewusteburgers.be

www.stralingsarmvlaanderen.be

www.Beperk de straling.org

Bewuste Burgers | Facebook

Stralingsarm Vlaanderen Facebook

Beperk de Straling | Facebook