Bezwaarschrift versoepeling grenswaarden HF-straling

De Vlaamse regering wil de grenswaarden voor draadloze technologie nog meer versoepelen om de invoering van 5G mogelijk te maken. Dat zal het milieu en de gezondheid van de mens, plant en dier in gevaar brengen.

VLAREM WIJZIGING: Consultatie over de aanpassingen van de Vlaamse wetgeving voor de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft de normering van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 100 kHz en 300 GHz)
Inspraakperiode loopt van 5 mei 2021 tot en met 13 juni 2021


Wil jij ook je bezwaren overmaken? We helpen je hierbij in deze eenvoudige stappen:

 1. Stel een nieuwe mail op:
  1. Automatisch: Klik hier om de email op te stellen met de juiste gegevens
  2. Manueel: Vul onderstaande gegevens aan in je mailprogramma mocht bovenstaande link niet werken:
   1. Aan: consultatie_wetgeving_zendantennes@omgeving.vlaanderen.be
   2. CC: kabinet.demir@vlaanderen.be
   3. BCC: stop5gactie@gmail.com
   4. Onderwerp: Bezwaarschrift versoepeling grenswaarden draadloze technologie
 2. Kopieer en plak onderstaande tekst in je e-mail.
 3. Vervang (Voornaam) (Naam) (geboortedatum) (stad/gemeente) onderaan de mail
 4. Verstuur je mail
 5. Ondersteun onze Crowdfunding
 6. Deel met jouw vrienden

U kan het ook per brief versturen naar:
Departement Omgeving, Afdeling Vlaams Planbureau voor Omgeving,
Graaf de Ferrarisgebouw,
Koning Albert II-laan 20 bus 8,
1000 Brussel


Tekst om in je email te plakken:

Beste,

Ik wens bezwaar in te dienen, tegen het ontwerp van besluit over de normering van de elektromagnetische straling van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes.
Ik wens volgende argumenten aan te halen:

 1. Het ICNIRP is geen intergouvernementele organisatie maar een vzw. Meerdere rapporten en onderzoeken hebben intussen ondubbelzinnig aangetoond dat de meeste wetenschappers van het ICNIRP banden hebben met de industrie. Onafhankelijke reporters en ook enkele leden van het Europese Parlement (MEP’s) maakten hierover een doorlichting: Het Rivasi-Buchner rapport over de ICNIRP https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf
 2. Uw bewering “De wetenschappelijke wereld (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) die onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden geeft aan dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn als de normen gerespecteerd worden. Dit blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico’s – SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP …)”, is pertinent onwaar.
  Er bestaan duizenden collegiaal getoetste wetenschappelijke studies die aantonen dat EMV schadelijk is voor mensen, dieren en planten. Indien u al deze studies negeert, dan pleegt u wetenschappelijke fraude en begaat ernstige fouten tegen de wetenschappelijke methode en filosofie. U negeert daarenboven het voorzorgsbeginsel zoals opgenomen in het werkingsverdrag van de Europese Unie.
  De voorgestelde wijzigingen zullen de stralingsbelasting drastisch verhogen. Dit zal de industrie ten goede komen en kan op de korte termijn economisch voordeel opleveren. Dit alles valt echter in het niets in vergelijking met de onherstelbare gezondheidsschade die uw beleid op korte, middellange en lange termijn voor milieu, mens, plant en dier zal veroorzaken.
  Nu gelden immers volgende normen: “Als milieu kwaliteitsnorm werd een cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz) vastgelegd.” en “Om de blootstelling verder te beperken is er een norm van 3 V/m bij 900 MHz per zendantenne”
  Door deze laatste norm van 3V/m te schrappen en te vervangen door een norm per operator vast te leggen op 1/5e van de cumulatieve blootstellingsnorm (dus 1/5 van 20,6V/m) zal het uitgezonden vermogen per zendantenne gevoelig toenemen.
 3. Bovendien wenst u de manier van meten te veranderen: “Punt 4°: De uitmiddelingstijd brengen van zes naar dertig minuten. De uitmiddelingstijd voor blootstelling van het volledige lichaam wijzigde in de ICNIRP-richtlijnen van 2020 immers ook van 6 naar 30 minuten, om beter aan te sluiten bij de tijd die nodig is om de lichaamstemperatuur te laten stijgen”. Welk een waanzin!
  Reeds meer dan 20 jaar vormen enkel thermische effecten de basis voor de ICNIRP-richtlijnen betreffende Radiofrequente straling en wordt voortschrijdend weten-schappelijk inzicht in zake niet-thermische effecten van mensgemaakte EMV consequent genegeerd.
  U stelt voor om de meting van de gemiddelde elektrische veldsterktes (RMS elektrische veldsterkte in V/m) over een willekeurige periode naar dertig minuten te brengen. Door dit te doen kan u elke voor de gezondheid gevaarlijke piekbelasting van een zendantenne uitvlakken tot gemiddelde waarden waardoor het beschermende effect van de grenswaarden vervalt. Dit brengt de gezondheid van levende wezens in Vlaanderen in gevaar.
  Uw gebruik van RMS-waarden negeert daarenboven opnieuw niet-thermische effecten en de negatieve fysiologische en biologische invloed (bewezen in honderden collegiaal getoetste wetenschappelijk studies) die mensgemaakte EMV bij levende wezens en de mens in het bijzonder veroorzaakt. Dit brengt niet alleen de bevolking, inclusief zwakke groepen zoals zwangere vrouwen, ongeboren kinderen, kinderen, ouderen en electrosensitieve medeburgers, in gevaar. Het draagt ook bij aan de ernstige en steeds snellere aantasting van de biodiversiteit.
 4. Ook de gebrekkige reglementering van straalverbindingen in de hoge frequentiebanden (vrijgesteld van de conformiteitsattestplicht) baart ons grote zorgen. De schade die GHz-straling teweeg brengt aan een steeds kwetsbaardere biodiversiteit wordt zwaar onderschat.

  Conclusie
  Reeds enkele decennia worden wij allemaal vergiftigd door een exponentiële toename van EM-straling veroorzaakt door een bijna ongeremde toename van draadloze technologieën en een beleid dat consequent de andere kant opkijkt. Dit is onaanvaardbaar.
  Om milieu, mens, plant en dier te beschermen vraag ik u met aandrang om de in voege zijnde normen niet te versoepelen. Indien u de huidige grenswaarden toch wenst te versoepelen, dienen de nieuwe normen juridisch te worden aangevochten van zodra ze in voege treden.

 

(Voornaam) (Naam)
geboren op (geboortedatum) wonende te (stad/gemeente)

 


Deel met jouw vrienden en roep hen op hetzelfde te doen:

Tags :

9 thoughts on “Bezwaarschrift versoepeling grenswaarden HF-straling

  • Author gravatar

   Wij hebben absoluut niet meer straling nodig

  • Author gravatar

   Beste,

   Ik wens bezwaar in te dienen, tegen het ontwerp van besluit over de normering van de elektromagnetische straling van vast en tijdelijk opgestelde zendantennes.
   Ik wens volgende argumenten aan te halen:

   Het ICNIRP is geen intergouvernementele organisatie maar een vzw. Meerdere rapporten en onderzoeken hebben intussen ondubbelzinnig aangetoond dat de meeste wetenschappers van het ICNIRP banden hebben met de industrie. Onafhankelijke reporters en ook enkele leden van het Europese Parlement (MEP’s) maakten hierover een doorlichting: Het Rivasi-Buchner rapport over de ICNIRP https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-JUNE-2020.pdf
   Uw bewering “De wetenschappelijke wereld (onderzoekers, tijdschriften, congressen, commissies) die onderzoek uitvoert naar de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden geeft aan dat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn als de normen gerespecteerd worden. Dit blijkt uit verschillende globale evaluatierapporten van wetenschappelijke commissies en nationale instellingen (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe en recent vastgestelde gezondheidsrisico’s – SCENIHR, Nederlandse Gezondheidsraad, ICNIRP …)”, is pertinent onwaar.
   Er bestaan duizenden collegiaal getoetste wetenschappelijke studies die aantonen dat EMV schadelijk is voor mensen, dieren en planten. Indien u al deze studies negeert, dan pleegt u wetenschappelijke fraude en begaat ernstige fouten tegen de wetenschappelijke methode en filosofie. U negeert daarenboven het voorzorgsbeginsel zoals opgenomen in het werkingsverdrag van de Europese Unie.
   De voorgestelde wijzigingen zullen de stralingsbelasting drastisch verhogen. Dit zal de industrie ten goede komen en kan op de korte termijn economisch voordeel opleveren. Dit alles valt echter in het niets in vergelijking met de onherstelbare gezondheidsschade die uw beleid op korte, middellange en lange termijn voor milieu, mens, plant en dier zal veroorzaken.
   Nu gelden immers volgende normen: “Als milieu kwaliteitsnorm werd een cumulatieve norm van 20,6 V/m (bij 900 MHz) vastgelegd.” en “Om de blootstelling verder te beperken is er een norm van 3 V/m bij 900 MHz per zendantenne”
   Door deze laatste norm van 3V/m te schrappen en te vervangen door een norm per operator vast te leggen op 1/5e van de cumulatieve blootstellingsnorm (dus 1/5 van 20,6V/m) zal het uitgezonden vermogen per zendantenne gevoelig toenemen.
   Bovendien wenst u de manier van meten te veranderen: “Punt 4°: De uitmiddelingstijd brengen van zes naar dertig minuten. De uitmiddelingstijd voor blootstelling van het volledige lichaam wijzigde in de ICNIRP-richtlijnen van 2020 immers ook van 6 naar 30 minuten, om beter aan te sluiten bij de tijd die nodig is om de lichaamstemperatuur te laten stijgen”. Welk een waanzin!
   Reeds meer dan 20 jaar vormen enkel thermische effecten de basis voor de ICNIRP-richtlijnen betreffende Radiofrequente straling en wordt voortschrijdend weten-schappelijk inzicht in zake niet-thermische effecten van mensgemaakte EMV consequent genegeerd.
   U stelt voor om de meting van de gemiddelde elektrische veldsterktes (RMS elektrische veldsterkte in V/m) over een willekeurige periode naar dertig minuten te brengen. Door dit te doen kan u elke voor de gezondheid gevaarlijke piekbelasting van een zendantenne uitvlakken tot gemiddelde waarden waardoor het beschermende effect van de grenswaarden vervalt. Dit brengt de gezondheid van levende wezens in Vlaanderen in gevaar.
   Uw gebruik van RMS-waarden negeert daarenboven opnieuw niet-thermische effecten en de negatieve fysiologische en biologische invloed (bewezen in honderden collegiaal getoetste wetenschappelijk studies) die mensgemaakte EMV bij levende wezens en de mens in het bijzonder veroorzaakt. Dit brengt niet alleen de bevolking, inclusief zwakke groepen zoals zwangere vrouwen, ongeboren kinderen, kinderen, ouderen en electrosensitieve medeburgers, in gevaar. Het draagt ook bij aan de ernstige en steeds snellere aantasting van de biodiversiteit.
   Ook de gebrekkige reglementering van straalverbindingen in de hoge frequentiebanden (vrijgesteld van de conformiteitsattestplicht) baart ons grote zorgen. De schade die GHz-straling teweeg brengt aan een steeds kwetsbaardere biodiversiteit wordt zwaar onderschat.

   Conclusie
   Reeds enkele decennia worden wij allemaal vergiftigd door een exponentiële toename van EM-straling veroorzaakt door een bijna ongeremde toename van draadloze technologieën en een beleid dat consequent de andere kant opkijkt. Dit is onaanvaardbaar.
   Om milieu, mens, plant en dier te beschermen vraag ik u met aandrang om de in voege zijnde normen niet te versoepelen. Indien u de huidige grenswaarden toch wenst te versoepelen, dienen de nieuwe normen juridisch te worden aangevochten van zodra ze in voege treden.
   Ann Teurlings
   Geboren halle 26071962
   Wonende te Borgerhout

  • Author gravatar

   Ik teken dit voor mij vrijheid

  • Author gravatar

   De stralingsnormen mogen in geen geval versoepelt worden

  • Author gravatar

   Bezwaarschrift versoepeling grenswaarden HF-straling. Wij willen geen 5G !

  • Author gravatar

   Bezwaar

  • Author gravatar

   Ik onderschrijf volledig het manifest tegen de versoepeling van de grenswaarden van HF straling

  • Author gravatar

   Geen 5G

  • Author gravatar

   Ik wens bezwaar in te dienen tegen het ontwerp. danku.

Comments are closed.