Aangepaste SAR tests voor draadloze toestellen die in België op de markt verkrijgbaar zijn

Aangepaste SAR tests voor draadloze toestellen die in België op de markt verkrijgbaar zijn

Overal in Europa springen overheden slordig om met de productveiligheid van draadloze toestellen. Veel toestellen die op de markt zijn, zenden meer straling uit dan goed voor ons is. Daarom startte het Franse Phonegate Alert een Europese actie op om overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dit is de link: https://phonegatealert.org/en/call-for-european-colaborative-action-to-protect-users-health/Onlangs nodigde de Dr. Arazi, de gangmaker van het project, […]

Radiation court case against Belgium and the EU – State of Play

Radiation court case against Belgium and the EU – State of Play

STATE OF PLAY Our governments are harming us. The electromagnetic exposure limits in force in Europe amount to a novel form of torture. Electromagnetic torture. The advent of 5G only makes matters worse. Far worse. How and why do governments harm us?  For reasons of budget and economic development governments stick to an outdated thermal dogma first developed by the […]

SaveBelgium trekt naar de Raad van State

SaveBelgium trekt naar de Raad van State

Vlaanderen heeft deze zomer de grenswaarden voor draadloze straling op haar grondgebied versoepeld om de uitrol van 5G mogelijk te maken. Dat deed het door het maximale zendvermogen dat vroeger per zendantenne bepaald was om te zetten naar maximaal vermogen per operator. Tegelijk heeft het de 5G zendfrequenties, waaronder de nieuwe 5G frequentie 3.600 MHz (3,6 GHz), geveild. De maximale veldsterkte voor […]

Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stand van zaken De overheid beschadigt ons.  De stralingsnormen die vandaag gelden in Vlaanderen, Brussel en Europa vormen een nieuwe vorm van foltering. Elektromagnetische foltering. En 5G maakt het alleen maar erger. Veel erger.  Waarom stellen onze regeringen mens, plant en dier er dan aan bloot?  Omwille van de budgettaire en economische ontwikkeling houden regeringen vast aan een thermisch dogma […]

BRUSSEL : Verhoging van de stralingsnormen en -blootstelling op uw grondgebied

BRUSSEL : Verhoging van de stralingsnormen en -blootstelling op uw grondgebied

In 2021 kondigt de Vlaamse regering aan te werken aan nieuwe normen voor blootstelling aan elektromagnetische golven. Het doel is om de weg te effenen voor de uitrol van 5G.Savebelgium.be analyseerde dit ontwerp en kwam tot verrassende vaststellingen dat de Vlaamse regering ons misleidt en niet de juiste waarheid vertelt. Het gaat immers om een potentiële verhoging met een factor […]

Rechtszaak Straling: update

Rechtszaak Straling: update

Aan alle sympathisanten en alle mensen die ons ondersteunen via de crowdfunding: wij willen jullie van harte bedanken voor de financiële steun! Hieronder volgt een overzicht van de toestand op 1 september 2021 inzake de rechtszaak die BBSB (Bewuste Burgers en Save Belgium) heeft aangespannen. Op datum van 20 april 2021 werd het dossier officieel ingediend bij de Rechtbank van […]