5G
Welzijn op school (Wifi)

Welzijn op school (Wifi)

Beste directeur/directrice,

Als hoofd van het schoolbestuur heeft u een mooie taak en ook de verantwoordelijkheid in de emotionele – en cognitieve ontwikkeling van elke leerling. De ouders en de leerlingen schenken u dit vertrouwen in ruil voor een adequate sturing in hun groei, waarbij hun welzijn een voorname plaats heeft.

Onze maatschappij verandert erg snel en de digitalisering ervan heeft ook een keerzijde, zeker wat betreft de exponentiële toename van draadloze technologieën. Heel wat ouders, leraren en schooldirecties merken in toenemende mate zorgwekkende veranderingen op bij de leerlingen: hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, hyperactiviteit, stress, …, en niet te vergeten de verslavingsproblematiek aan de smartphone die ook in Amerika aandacht krijgt via Environmental Health Trust.

Wij, mensen, zijn bio-elektrische wezens en de steeds meer gepulseerde en gemoduleerde straling, zelfs in lage vermogens, is schadelijk voor ons.
Steeds meer mensen vertonen symptomen en lijden aan ‘ElektroHyperSensitiviteit’ (EHS). Een continue en vaak onnodige blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische straling door vele draadloze toepassingen zoals Wifi, zendmasten 3G, 4G, 5G, en zelfs bluetooth, verstoort onze subtiele biologische processen. Dit met negatieve gevolgen op de emotionele – en fysieke gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Onze zintuigen kunnen deze, door de mens gemaakte, straling niet waarnemen.

Zeer leerrijk zijn de Informatieve videoclips over straling.
Wist u dat de schedelbasis van een kind tot tien keer meer straling doorlaat dan bij een volwassene? Hun zenuwstelsel is nog in volle ontwikkeling.
Kortom, leerlingen zijn gevoeliger voor de impact van elektromagnetische straling (EMS). Hoe straling van draadloze technieken ons bloedbeeld ernstig verstoort, licht Dr. Magda Havas toe in deze videoclip.

Landen als Frankrijk, Zweden, Israël en Rusland merkten deze symptomen (Microwave syndroom) op. Zij besloten op raad van de European Academy for Environmental Medicine de negatieve impact van Wifi aan te pakken, door de Wifi-routers in de klaslokalen te verwijderen en te vervangen door bekabelde oplossingen. Zij zagen positieve resultaten in de leerprestaties bij de leerlingen en een toenemend welzijn, zelfs onder de leerkrachten! Kroatië heeft al jaren een informatiecampagne, net zoals Cyprus.

Wij vragen dat u, als schoolhoofd, deze problematiek ernstig neemt, in het belang van alle leerlingen! Dat u de brochure doorneemt en omzet in de praktijk, zodat het welzijn van de leerlingen en het personeel erop vooruit gaat. Er bestaan gezonde en (cyber)veilige oplossingen, beter dan de huidige draadloze toepassingen.

Neem de draad terug op: kies voor bekabelde oplossingen! Graag staan wij u bij indien dit wenselijk is.

Heel leerzaam is de informatieve videoreportage, die de impact van zendmasten en het gecumuleerde effect van Wifi-straling op scholen weergeeft: Impact zendmast schoolomgeving.

 

Met vriendelijke groet,

Save Belgium

Tags :