5G
Slimme meters – FAQ

Slimme meters – FAQ

Begin 2023 heeft Fluvius haar “bekabelde” slimme meter gelanceerd. In deze versie van de slimme meter werd de interne draadloze zendantenne door een draadloze buitenantenne vervangen. 

Dit alles roept heel wat vragen op: Is dit in overeenstemming met de wet? Is het wel veilig? En kan ik die meter weigeren? 

Om je op weg te helpen, hebben wij de meest gestelde vragen en hun antwoord samengebracht in een handig en gratis document dat je hieronder terug vindt. Deel het gerust met je vrienden en familie.

We hebben ook een gratis ontwerp van antwoord naar Fluvius voor je klaargemaakt. Je vindt het hier terug: https://savebelgium.be/weigering-draadloze-slimme-meters/

FAQ:

 1. Kan ik de installatie van een slimme elektriciteitsmeter weigeren?
 2. Is de bekabelde meter van Fluvius écht bekabeld?
 3. Hoe communiceert de draadloze slimme meter?
 4. Fluvius wil een meter komen plaatsen met buitenantenne. Kan ik die weigeren?
 5. Hoe zou een écht bekabelde meter technisch in elkaar steken?
 6. Moet ik een medisch certificaat kunnen voorleggen als ik kies voor een bekabelde versie?
 7. Kan Fluvius eisen dat ik moet betalen als ik voor een bekabelde meter kies?
 8. Komen er nog andere slimme meters bij?
 9. Hoe zit het met mijn privacy?
 10. Kan ik mijn leefruimte tegen straling afschermen?
 11. Wie installeert de slimme meters?
 12. Wat als je huurt?
 13. Ik kreeg een ingebrekestelling van de juridische dienst van Fluvius, omdat ik de “bekabelde” meter met buitenantenne blijf weigeren. Wat nu?
 14. Ik wil geen draadloze digitale meter. Hoe moet ik reageren op de aangekondigde herinneringsbrief van Fluvius?
 15. Kan ik mijn slimme meter laten vervangen door een bedrade versie?
 16. Kan ik mijn analoge meter houden?

1. Kan ik de installatie van een slimme elektriciteitsmeter weigeren?

In feite wel. In het Energiedecreet 2019012842 van 26 april 2019 is als dusdanig geen algemene verplichting opgenomen. (https://etaamb.openjustice.be/nl/decreet-van-26-april-2019_n2019012842.html)

Zelfs indien je in één van de categorieën valt waarvoor de slimme meter verplicht is2, dan heb je nog steeds het recht om te kiezen voor een bekabelde versie. Je maakt dan gebruik van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 (GwH nr. 5/2021). Dit arrest geeft je het recht om voor een bekabelde communicerende meter te opteren. Je maakt ook gebruik van art. 3.1.52§1 van het Energiebesluit waarin staat: “Elke netgebruiker heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale elektriciteitsmeter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling”.

Je moet Fluvius zelf laten weten dat je een bekabelde meter wenst. Dit kan door gebruik te maken een modelbrief die je van één van de volgende sites kan neerladen: https://stralingsarmvlaanderen.org/resources/Brief-Attest/brief-digitale-meters-Jan2023.docx

Ga terug naar de FAQ

2. Is de bekabelde slimme meter van Fluvius écht bekabeld?

Neen. Het zogenaamd bekabelde alternatief dat Fluvius sinds begin 2023 ter beschikking stelt, communiceert nog steeds op een draadloze manier in plaats van via een veilige en gezonde bekabelde verbinding. De zendantenne van hun zogenaamde bekabelde slimme meter is nu gewoon extern in plaats van in de slimme meter zelf. Volgens ons is de zogenaamd bekabelde slimme meter van Fluvius geen bekabelde meter in de zin van het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 2021 (GwH nr. 5/2021) (https://etaamb.openjustice.be/nl/arrest_n2021200340.html) en art. 3.1.52§1 van het Energiebesluit (https://navigator.emis.vito.be/detail?woId=79508&woLang=nl)

De “bekabelde” meter die Fluvius voorstelt is vooral interessant voor Fluvius zelf. Het is een technische oplossing voor die situaties waarin hun standaard draadloze slimme meter moeilijk contact kan maken met het LTE-NB netwerk omdat de slimme meter zich bijvoorbeeld in een kelder met dikke of betonnen muren bevindt. Daarom hebben ze nu een versie gecreëerd met een externe draadloze antenne, waarvan Fluvius beweert dat het om een bekabelde digitale meter gaat, welk het niet is.

Ga terug naar de FAQ

3. Hoe communiceert een draadloze digitale meter?

Voor de draadloze communicatie van de slimme elektriciteitsmeter heeft Proximus een LTE-NB netwerk opgebouwd. (LTE= Long Term Evolution werkt op de NB band van 800 MHz). Hierdoor kan de slimme meter in constante verbinding staan met de netbeheerder en draadloos informatie uitwisselen.

Ga terug naar de FAQ

4. Fluvius wil een meter komen plaatsen met buitenantenne. Kan ik dit verwerpen?

Volgens ons is een slimme meter met buitenantenne geen juridisch correcte toepassing van het Energiebesluit dat stelt dat: “Elke netgebruiker heeft uiterlijk vanaf 1 januari 2023 het recht te kiezen voor de plaatsing van een digitale elektriciteitsmeter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling.”

Aangezien Fluvius nog steeds geen echt bekabelde slimme meter aanbiedt, blijft Fluvius tot op heden dus in gebreke wat haar decretale verplichtingen betreft. Een écht bekabelde slimme meter communiceert niet via een interne of externe zendantenne maar via glasvezel of het ethernet. Je kan Fluvius over je bereidheid om een échte bekabelde slimme meter in huis te nemen inlichten door van deze modelbrief gebruik te maken: https://stralingsarmvlaanderen.org/resources/Brief-Attest/brief-digitale-meters-Jan2023.docx

Het is raadzaam om na te gaan of je rechtsbijstandsverzekering tussenkomt in geval van een mogelijk conflict met netbeheerder.

Ga terug naar de FAQ

5. Hoe werkt een écht bekabelde slimme meter?

Fluvius zou de slimme meter kunnen voorzien van een ethernet-interface. Hierdoor kan je d.m.v. een standaard ethernet-kabel een veilige verbinding maken met een bekabeld netwerk. Ook een meter die via het nieuwe glasvezelnetwerk communiceert behoort tot de mogelijkheden.

Dergelijk type meter is volgens ons de correcte toepassing van de juridische verplichtingen van Fluvius om alle burgers de keuze voor een bekabelde meter aan te bieden.

Ga terug naar de FAQ

6. Moet ik een medisch certificaat kunnen voorleggen als ik kies voor een bekabelde versie?

Neen. Fluvius kan niet eisen dat je een medisch attest voorlegt. Fluvius heeft niet het recht om jou om enige rechtvaardiging te vragen, iedereen heeft het recht op een bekabelde slimme meter.

Ga terug naar de FAQ

7. Kan Fluvius eisen dat ik moet betalen als ik voor een bekabelde meter kies?

Als Fluvius een onderscheid maakt tussen de kostprijs van een draadloze of een bekabelde slimme meter dan vormt dit eigenlijk een inbreuk op het niet-discriminatiebeginsel in de Belgische grondwet.

Je kan hen daarom schriftelijk laten weten dat als Fluvius een (nieuwe) bekabelde meter wil installeren, jij enkel bereid bent om dezelfde kost te dragen als deze die opgelegd wordt bij de installatie van een draadloze slimme meter. Het is raadzaam om na te gaan of je rechtsbijstandsverzekering tussenkomt in geval van conflict met Fluvius.

Ga terug naar de FAQ

8. Komen er nog andere draadloze slimme meters bij?

Ja: de slimme watermeter, de gasmeter en eventueel caloriemeters.

De digitale elektriciteitsmeter kan het verzamelpunt worden voor de draadloze signalen van de andere slimme meters. Hij werkt dan zoals een hub die de informatie meerdere keren per uur doorgeeft. Dit kan variëren van regio tot regio.
De water- en gasmeter zullen een draadloze module bezitten.

Ga terug naar de FAQ

9. Hoe zit het met mijn privacy?
Dat is een goede vraag.

  • Kan je vanop afstand afgeschakeld worden? JA
  • Kan de overheid jouw maximum verbruik vanop afstand instellen? JA
  • Kan iemand vanop afstand weten of je thuis bent of niet op basis van je elektriciteitsverbruik op dat ogenblik? JA
  • Kan je signaal gehacked worden?  JA In principe kan elk signaal verstoord of gehacked worden.

Ga terug naar de FAQ

10. Kan ik mijn leefruimte tegen straling afschermen?

Ja dat is mogelijk door een kooi van Faraday te zetten rond het stralende object. Dat kan door een constructie van aaneengesloten metalen platen, dit kan zowel uit ijzer, aluminium, inox zijn.

Ga terug naar de FAQ

11. Wie installeert de slimme meters?

Het zijn vaak onderaannemers die voor de installatie van slimme meters zorgen. Zij zijn vaak niet op de hoogte van jouw wensen.

Het is verstandig om op voorhand telefonisch contact te nemen met het telefoonnummer dat op de brief van Fluvius staat. Hierdoor kan je duidelijk maken dat je géén slimme meter wil die gebruikt maakt van draadloze communicatie, zij het met een interne dan wel een externe zendantenne.

Ga terug naar de FAQ

12. Wat als je huurt?

Je kan contact opnemen met je verhuurder en toelichten waarom dat jij geen slimme meter wenst die gebruik maakt van draadloze communicatie omdat je dit wenst uit voorzorg voor de nadelige gezondheidseffecten die EM-straling kan veroorzaken.

Ga terug naar de FAQ

13. Ik kreeg een ingebrekestelling van Fluvius omdat ik de “bekabelde” meter met buitenantenne niet aanvaard. Wat nu?

De -naar onze mening intimiderende- juridische procedure die Fluvius volgt, vind je hier: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/weigeren

Het is belangrijk om goed te begrijpen wie wat weigert.
Het is Fluvius die weigert om zowel het Energiebesluit als de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof correct toe te passen.

Als je de voorgestelde brief -zie bovenstaande- gebruikt, dan weiger jij als burger niet om een écht bekabelde slimme meter in huis te nemen. Je weigert eerder om mee te gaan in de bewust foutieve toepassing die Fluvius zélf geeft aan het geldende rechtskader.  Je eist in je handelingen naar Fluvius toe met andere woorden enkel je recht op tot een correcte toepassing van de rechtspraak en de wet.  

Wees je er wel van bewust dat Fluvius het spel hard speelt. Wellicht word je in een later stadium voor de vrederechter van jouw kanton gedaagd. Je kan daarbij beroep doen op een advocaat. Daarbij neem je best een raadsman die gespecialiseerd is in het milieurecht.
Praktische info: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/media/brochures/def-brochure_vrederechter_nl-2019.pdf

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, vraag dan hulp. Heb je een familiale verzekering met rechtsbijstand, informeer dan of ze juridische problemen met leveranciers (in dit geval de netwerkbeheerder) dekken.

Ga terug naar de FAQ

14. Ik wil geen draadloze digitale meter. Hoe moet ik reageren op de aangekondigde herinneringsbrief van Fluvius?

Als je bereid bent om de storm te trotseren, dan sta je volgens ons recht in de schoenen. Zoals reeds aangegeven weiger je in feite niet om een slimme meter in huis te nemen. Je wil gewoon wachten op een échte bekabelde digitale meter in de zin van het Energiebesluit en het arrest van het Grondwettelijk Hof. De slimme meter met een buitenantenne is geen slimme meter in die zin, maar nog altijd een draadloos communicerende slimme meter.

Als we eerlijk zijn dan heeft Fluvius dit alles eigenlijk aan zichzelf te wijten. Hadden ze op 1 januari 2023 netjes een écht bekabeld communicerende slimme meter beschikbaar, dan was alles anders gelopen.

In principe hoef je geen actie te ondernemen als je reeds een weigeringsbrief voor de draadloze digitale meter hebt verstuurd.

Ga terug naar de FAQ

15. Kan ik mijn draadloze slimme meter laten vervangen door een bekabelde versie?

Ja, dit zou moeten kunnen van zodra de echt bekabelde digitale meter beschikbaar is, dit in overeenstemming met het arrest van het Grondwettelijk Hof en het Energiebesluit.

Ga terug naar de FAQ

16. Kan ik mijn analoge meter houden?

Tot nu toe is dit volgens het Energiedecreet (https://etaamb.openjustice.be/nl/decreet-van-26-april-2019_n2019012842.html) niet mogelijk.

Ga terug naar de FAQ

Download de FAQ

Will je deze vragenlijst in een handig PDF documentje? Dat kan... je kan het hieronder volledig gratis downloaden!