Welzijn op school (Wifi)

Welzijn op school (Wifi)

Beste directeur/directrice, Als hoofd van het schoolbestuur heeft u een mooie taak en ook de verantwoordelijkheid in de emotionele – en cognitieve ontwikkeling van elke leerling. De ouders en de leerlingen schenken u dit vertrouwen in ruil voor een adequate sturing in hun groei, waarbij hun welzijn een voorname plaats heeft. Onze maatschappij verandert erg snel en de digitalisering ervan […]

Slimme meters – FAQ

Slimme meters – FAQ

Begin 2023 heeft Fluvius haar “bekabelde” slimme meter gelanceerd. In deze versie van de slimme meter werd de interne draadloze zendantenne door een draadloze buitenantenne vervangen.  Dit alles roept heel wat vragen op: Is dit in overeenstemming met de wet? Is het wel veilig? En kan ik die meter weigeren?  Om je op weg te helpen, hebben wij de meest […]

Open brief

Open brief

Waarom er zoveel verzet rijst tegen het optreden van Fluvius De laatste maanden is er weer veel te doen over al die Vlamingen die halsstarrig blijven weigeren om een digitale meter in huis te nemen. De Vlaamse pers heeft het over een “harde kern” waarmee Fluvius kampt, en die de netbeheerder intussen hard aanpakt. Zowel op haar website als in […]

Aangepaste SAR tests voor draadloze toestellen die in België op de markt verkrijgbaar zijn

Aangepaste SAR tests voor draadloze toestellen die in België op de markt verkrijgbaar zijn

Overal in Europa springen overheden slordig om met de productveiligheid van draadloze toestellen. Veel toestellen die op de markt zijn, zenden meer straling uit dan goed voor ons is. Daarom startte het Franse Phonegate Alert een Europese actie op om overheden op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Dit is de link: https://phonegatealert.org/en/call-for-european-colaborative-action-to-protect-users-health/Onlangs nodigde de Dr. Arazi, de gangmaker van het project, […]

RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES RECOURS EN JUSTICE CONTRE LA FLANDRE, BRUXELLES ET L’UE

RADIATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES RECOURS EN JUSTICE CONTRE LA FLANDRE, BRUXELLES ET L’UE

SITUATION ACTUELLE Le gouvernement nous fait du tort. Les normes de protection des rayonnements de radiofréquence (micro-ondes) en vigueur aujourd’hui en Flandre, à Bruxelles et en Europe constituent une nouvelle forme de torture. Torture électromagnétique. Et la 5G ne fait qu’empirer les choses. Bien pire. Alors pourquoi nos gouvernements y exposent-ils les humains, les plantes et les animaux ? Focalisés sur […]

Radiation court case against Belgium and the EU – State of Play

Radiation court case against Belgium and the EU – State of Play

STATE OF PLAY Our governments are harming us. The electromagnetic exposure limits in force in Europe amount to a novel form of torture. Electromagnetic torture. The advent of 5G only makes matters worse. Far worse. How and why do governments harm us?  For reasons of budget and economic development governments stick to an outdated thermal dogma first developed by the […]

SaveBelgium trekt naar de Raad van State

SaveBelgium trekt naar de Raad van State

Vlaanderen heeft deze zomer de grenswaarden voor draadloze straling op haar grondgebied versoepeld om de uitrol van 5G mogelijk te maken. Dat deed het door het maximale zendvermogen dat vroeger per zendantenne bepaald was om te zetten naar maximaal vermogen per operator. Tegelijk heeft het de 5G zendfrequenties, waaronder de nieuwe 5G frequentie 3.600 MHz (3,6 GHz), geveild. De maximale veldsterkte voor […]

Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stralingszaken tegen Vlaanderen, Brussel en de EU

Stand van zaken De overheid beschadigt ons.  De stralingsnormen die vandaag gelden in Vlaanderen, Brussel en Europa vormen een nieuwe vorm van foltering. Elektromagnetische foltering. En 5G maakt het alleen maar erger. Veel erger.  Waarom stellen onze regeringen mens, plant en dier er dan aan bloot?  Omwille van de budgettaire en economische ontwikkeling houden regeringen vast aan een thermisch dogma […]