Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

De overheden van ons land zijn opgetogen over 5G. Er wordt volop gedroomd van nieuwe toepassingen. De licentieverkoop zal miljarden opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Er is echter een keerzijde. Een keerzijde die toegedekt blijft. In deze episode zetten we die keerzijde in de kijker. Gezondheid:In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees Parlement- […]

Episode 7: Tien tips die je geen geld kosten

TIP 1: Vermijd Wifi signalen. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Schakel de homespot functie uit. Een modem of router zendt voortdurend gepulste Wifi signalen uit. Deze veroorzaken een stressrespons en kunnen je slaap verstoren. Zet dit soort signalen uit wanneer dat kan. Doe dit in ieder geval wanneer je rust of slaapt. Werk bij voorkeur met een bekabelde verbinding. […]

Episode 6: Waarom een smartphone in je broekzak dragen geen goed idee is

Elke dag stoppen miljoenen mensen hun smartphone in de broekzak. Voor veel mensen is het dagelijkse kost. Die routine schaadt echter je gezondheid. Vandaag verplicht de overheid fabrikanten om aan elke smartphone een SAR waarde toe te kennen. Die waarde staat voor Specific Absorption Rate. Het geeft aan hoeveel straling een specifiek toestel genereert, straling die ons lichaam tijdens het […]

Episode 5: Waarom het vooral ’s nachts belangrijk is om stralingsvrij te blijven

Elektrische apparaten maken reeds decennia lang deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken ook allemaal graag het internet. Het is handig en er zijn veel toepassingen.  Die technologische evolutie heeft echter een keerzijde. Het verstoort onze innerlijke rust en het biologisch evenwicht. Daarom is noodzakelijk om rust in te bouwen, vooral ‘s nachts. Elke dag weer worden we aan […]

Episode 4: Hoe de stralingsbelasting met een factor miljoen tot miljard verhoogde

Miljoenen jaren lang was er op aarde nauwelijks verandering in het stralingspatroon. Het leven ijkte zich stapsgewijs op de natuurlijk fluctuerende straling van de aarde en het heelal. De laatste 150 jaar heeft mensgemaakte, kunstmatige straling dat evenwicht  grondig verstoord. In deze aflevering geven we een overzicht van wat er gebeurde en waarom dat een probleem is. We schrijven 1846. […]

Episode 3: Stralingsnormen. Wie bepaalt ze en hoe hoog zijn ze?

Stralingsnormen: Wie bepaalt ze en hoe hoog zijn ze?  Overheden, adviesorganen, wetenschappers. Allemaal spreken ze over normen. Maar wie bepaalt die normen? En zijn de experten belangeloos en neutraal? In de complexe structuur van België zijn meerdere instanties verantwoordelijk voor het vastleggen van stralingsnormen.  Het BIPT bepaalt welke frequenties voor welke toepassingen worden opengesteld De Hoge Gezondheidsraad geeft advies over […]

Episode 2: Thermische Opwarming en Biologische schade

Wetenschappers zijn het er niet over eens hoe elektromagnetische straling schade veroorzaakt. De huidige normen zijn gebaseerd op de overtuiging dat niet-ioniserende straling enkel schade veroorzaakt als het onze weefsels opwarmt. Volgens die stelling moeten we ons met de huidige normen geen zorgen maken.  Maar is dat wel zo?  Het spectrum van natuurlijke en mensgemaakte straling is heel breed. Er […]

Episode 1: Natuurlijke straling vs Technische straling

Natuurlijke straling versus technische straling – Een wereld van verschil!   De aarde en het universum geven natuurlijke straling af. Die straling is er altijd al geweest. Sinds het einde van de 19e eeuw is er is ook kunstmatige straling die door de mens wordt opgewekt.  En sinds het einde van de vorige eeuw steeds met meer en krachtigere signalen. […]

Teaser: Een reeks van 8 interessante episodes – Straling in onze leefomgeving:

We leven in een razendsnelle maatschappij. Vandaag beleven we de ene technologische revolutie na de andere. Dat geldt in het bijzonder voor draadloze technologieën. De ene generatie  smartphones is nog maar uit of daar komt de volgende er al aan. Draadloze apparaten brengen echter ook steeds meer kunstmatige, door de mens-gemaakte stralingsvelden met zich mee. Veel mensen stellen zich daar […]