Episode 1: Natuurlijke straling vs Technische straling

Natuurlijke straling versus technische straling – Een wereld van verschil!

 

De aarde en het universum geven natuurlijke straling af. Die straling is er altijd al geweest. Sinds het einde van de 19e eeuw is er is ook kunstmatige straling die door de mens wordt opgewekt.  En sinds het einde van de vorige eeuw steeds met meer en krachtigere signalen. We gaan hier even dieper in op het verschil tussen deze twee.

In het heelal is er veel straling. Sinds het ontstaan van de wereld worden we ermee omgeven. Alle leven op aarde is erop afgestemd. Hoewel kosmische straling voortdurend fluctueert, wordt een groot deel van die straling tegengehouden door de atmosfeer. Planten, dieren en ook de mens zijn zo geëvolueerd dat ze in harmonie met die achtergrondstraling bestaan. Meer nog, we hebben ze nodig.

Niet alle straling is schadelijk. Kosmische straling, zonlicht, het magnetisch veld van de aarde, de Schumann frequentie en diverse aardstralen regelen het leven op onze planeet. Ze maken leven mogelijk. Kunstmatige straling die door de mens wordt opgewekt kan dat uiterst  fragiele evenwicht verstoren. 

Alle leven op aarde heeft naast een biologische (materiële) vorm, ook een elektromagnetische signatuur. Zo wekt ons hart een elektromagnetisch veld op dat je tot buiten het lichaam kan meten en voelen. Het elektromagnetisch veld van planten en van dieren kan gemeten en zichtbaar gemaakt worden. Cellen communiceren met elkaar via elektrische signalen. Omgevingsstraling, wat er ook de oorsprong van is, heeft een invloed op het evenwicht en de werking van ons wezen. 

En toen kwam er de technologische revolutie.
De mens nam afstand van de natuur. Vanaf de twintigste eeuw raakt onze leefwereld verzadigd van steeds meer mensgemaakte frequenties. En dat is in het bijzonder het geval voor de draadloze revolutie die ons sinds de jaren negentig in de greep heeft. Vanaf dan maakt digitalisering een exponentiële groei en een algemene verspreiding mogelijk van draadloze technologie.
Die technische mogelijkheden hebben geleid tot een explosie van artificiële stralingsvormen en bronnen die mens, plant en dier blootstellen aan niveaus die volkomen nieuw zijn voor het leven en de planeet.

Al die technologie produceert straling van een vorm en met een sterkte die niet in de natuur voorkomt. Niet alleen vertoont mensgemaakte straling een grote variatie in frequentie en zendvermogen, het genereert gepulste signalen die ons wezen in een toestand van stress brengen. 

Kunstmatige, mensgemaakte straling kan je daarom niet vergelijken met de natuurlijke elektromagnetische omgeving waarin de aarde en de mensheid werden gevormd. Het verstoort de normale elektromagnetische en biologische werking van niet alleen de mens, maar van al het leven op de aarde. 

Intussen hebben duizenden collegiaal getoetste studies van onafhankelijke wetenschappers daarvan het bewijs geleverd. Maar daar hebben de overheid en de industrie nauwelijks oren naar. Terwijl onafhankelijke wetenschappers steeds nadrukkelijker aan de alarmbel trekken, worden nieuwe draadloze technieken, wellicht nog schadelijker dan deze die vandaag al onze leefwereld bevuilen, aan hoog tempo uitgerold. En keer op keer leggen beleidsmakers het voorzorgsbeginsel naast zich neer. 

Steeds meer mensen ondervinden klachten als gevolg van deze zorgwekkende evolutie.
Uit studies in meerdere landen blijkt dat steeds meer mensen lijden aan een vorm van hypersensitiviteit voor kunstmatige straling.  Het gaat om 5 à 10% van de bevolking. Een nog hoger percentage heeft gezondheidsklachten, maar nog al te weinig wordt gedacht dat de oorzaak straling gerelateerd kan zijn.

In België zijn er geen officiële cijfers bekend, maar dankzij de cijfers van de wereldgezondheidsorganisatie kan men extrapoleren dat het waarschijnlijk om 1 à 3% van de Belgische bevolking gaat, namelijk zo’n 100.000 à 300.000 mensen.(Ref: Voorstel van Resolutie in de Belgische Senaat 7-88 tot erkenning van mensen met hypersensitiviteit – 2019-2020 pagina 3)

Omdat de overheid mens, plant en dier in de steek laat, is het belangrijk om zelf zo bewust mogelijk om te gaan met kunstmatige, mensgemaakte stralingsbronnen zoals zendmasten, wifi, bluetooth, 2G, 3G, 4G en de rest.

 

Wil je ons steunen? Dat kan!

  • Je kan een vrije donatie doen op rekening BE45 9733 9096 4089 – BIC: ARSPBE22.
  • U kan ook onderstaande knop gebruiken om te doneren.