Episode 6: Pourquoi un smartphone dans la poche n’est pas une bonne idee

Episode 6: Pourquoi un smartphone dans la poche n’est pas une bonne idee

Chaque jour, des millions de personnes mettent leur smartphone dans leur poche. Pour beaucoup de gens, c’est la vie de tous les jours. Cependant, cette routine nuit à votre santé. Dans cet épisode, nous vous expliquons pourquoi. Aujourd’hui, le gouvernement oblige les fabricants à attribuer une valeur SAR à chaque smartphone. Cette valeur correspond au taux d’absorption spécifique. Il indique […]

Episode 5: Pourquoi c’est particulièrement important la nuit de rester sans radiation

Episode 5: Pourquoi c’est particulièrement important la nuit de rester sans radiation

Les appareils électriques font partie de notre quotidien depuis des décennies. Nous aimons tous utiliser l’Internet. C’est pratique et les utilisations sont multiples. Cependant, cette évolution technologique a un revers. Elle perturbe notre paix intérieure et notre équilibre biologique. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir du repos, surtout la nuit. Chaque jour, nous sommes exposés à des influences néfastes […]

BRUSSEL : Verhoging van de stralingsnormen en -blootstelling op uw grondgebied

BRUSSEL : Verhoging van de stralingsnormen en -blootstelling op uw grondgebied

In 2021 kondigt de Vlaamse regering aan te werken aan nieuwe normen voor blootstelling aan elektromagnetische golven. Het doel is om de weg te effenen voor de uitrol van 5G.Savebelgium.be analyseerde dit ontwerp en kwam tot verrassende vaststellingen dat de Vlaamse regering ons misleidt en niet de juiste waarheid vertelt. Het gaat immers om een potentiële verhoging met een factor […]

Augmentation des normes de rayonnement et l’exposition en Wallonie

Augmentation des normes de rayonnement et l’exposition en Wallonie

Le gouvernement wallon a annoncé son plan concernant les nouvelles normes d’exposition aux ondes électromagnétiques le 21/04/2022.L’objectif est d’ouvrir la voie au déploiement de la 5G. Savebelgium.be a analysé ce document et est arrivé à des conclusions surprenantes selon lesquelles le gouvernement wallon nous induit en erreur et ne dit pas la vérité. Après tout, il s’agit d’une augmentation potentielle d’un […]

Episode 8: 5G – Economie ten koste van gezondheid en welzijn?

De overheden van ons land zijn opgetogen over 5G. Er wordt volop gedroomd van nieuwe toepassingen. De licentieverkoop zal miljarden opbrengen. Ook de industrie ziet in 5G vooral dollartekens. Er is echter een keerzijde. Een keerzijde die toegedekt blijft. In deze episode zetten we die keerzijde in de kijker. Gezondheid: In 2020 publiceerde het EPRS -de studiedienst van het Europees […]

Episode 7: Tien tips die je geen geld kosten

TIP 1: Vermijd Wifi signalen. Zet de Wifi uit ‘s nachts. Schakel de homespot functie uit. Een modem of router zendt voortdurend gepulste Wifi signalen uit. Deze veroorzaken een stressrespons en kunnen je slaap verstoren. Zet dit soort signalen uit wanneer dat kan. Doe dit in ieder geval wanneer je rust of slaapt. Werk bij voorkeur met een bekabelde verbinding. […]

Episode 6: Waarom een smartphone in je broekzak dragen geen goed idee is

Elke dag stoppen miljoenen mensen hun smartphone in de broekzak. Voor veel mensen is het dagelijkse kost. Die routine schaadt echter je gezondheid. Vandaag verplicht de overheid fabrikanten om aan elke smartphone een SAR waarde toe te kennen. Die waarde staat voor Specific Absorption Rate. Het geeft aan hoeveel straling een specifiek toestel genereert, straling die ons lichaam tijdens het […]

Episode 5: Waarom het vooral ‘s nachts belangrijk is om stralingsvrij te blijven

Elektrische apparaten maken reeds decennia lang deel uit van ons dagelijks leven. We gebruiken ook allemaal graag het internet. Het is handig en er zijn veel toepassingen.  Die technologische evolutie heeft echter een keerzijde. Het verstoort onze innerlijke rust en het biologisch evenwicht. Daarom is noodzakelijk om rust in te bouwen, vooral ‘s nachts. Elke dag weer worden we aan […]