Electrosmog-appeal-actie

Dit initiatief, genaamd: “Hippocrates Electrosmog Appeal Belgium”, komt voort vanuit een organisatie (van enkele dokters) die deze petitie gestart hebben.
Daarin zullen ze de regeringen oproepen om zich op het voorzorgsprincipe te beroepen wat betreft de uitrol van een 5G-ondersteunend-netwerk.

Dat betekent concreet dat er eerst grondige en industrie-onafhankelijke onderzoeken dienen uitgevoerd te worden vóór men deze nieuwe 5G-toepassingen-ondersteunende-technologie uitrolt én in werking stelt. Er is namelijk héél wat te doen rond straling. Niet alleen zijn de huidige stralingsnormen al veel te ruim genomen, voor deze nieuwe technologie wil men de norm wellicht nog verslappen (in ons aller nadeel).

Verder is nog lang niet duidelijk wat het openstellen van nog meer bandbreedte zal doen met onze gezondheid én die van dieren, planten en insecten. Vandaar dus dat het ons beroepen op het voorzorgsprincipe belangrijk is!

Eerst duidelijkheid omtrent de (extra) risico’s dus!

Een overzicht van onze actie:

Tags :