Welzijn op school (Wifi)

Welzijn op school (Wifi)

Beste directeur/directrice, Als hoofd van het schoolbestuur heeft u een mooie taak en ook de verantwoordelijkheid in de emotionele – en cognitieve ontwikkeling van elke leerling. De ouders en de leerlingen schenken u dit vertrouwen in ruil voor een adequate sturing in hun groei, waarbij hun welzijn een voorname plaats heeft. Onze maatschappij verandert erg snel en de digitalisering ervan […]